Farmaceutische toezichthouding

Farmaceutische Toezichthouding

Elke kliniek met geneesmiddelen op voorraad, is wettelijk verplicht om samen te werken met een apotheek en farmaceutische toezichthouding te laten uitvoeren. Dit betekent dat een apotheek niet alleen medicatie levert, maar ook controleert of de geleverde medicatie op een juiste en veilige manier wordt ingezet. De kliniek is samen met de apotheker verantwoordelijk voor goede farmaceutische zorg. Lairesse Ziekenhuisfarmacie heeft een vast team van gecertificeerde ziekenhuisapothekers in dienst, die veel ervaring hebben met farmaceutische toezichthouding voor zelfstandige behandelcentra (ZBC’s), instellingen voor medisch specialistische zorg (IMSZ’s), zorginstellingen en cosmetische klinieken.

Farmaceutische toezichthouding is het toezicht op de kwaliteit, veiligheid en effectiviteit van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, bloedproducten en medisch-technische hulpmiddelen. Dit toezicht wordt uitgevoerd door de farmaceutische toezichthouder, die in Nederland de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is.

De gecertificeerde ziekenhuisapothekers van Lairesse Ziekenhuisfarmacie zorgen er op hun beurt voor dat uw behandelcentrum, zorginstelling of kliniek blijft voldoen aan alle eisen die gesteld worden door certificerende instanties en de Inspectie voor Jeugd en Gezondheid (IGJ). Onze ziekenhuisapothekers denken met u mee en zien er op toe dat de huidige wet en regelgeving rondom medicatie op de juiste manier wordt nageleefd. Dit gaat bijvoorbeeld om de wet en regelgeving van de geneesmiddelenwet, de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) en de veldnorm ‘Veilige principes’ in de medicatieketen. Op deze manier zorgen we voor een veilige en effectieve behandeling van patiënten.

Wanneer een kliniek medicatie op voorraad heeft, is een samenwerking met een gevestigd apotheek zoals Lairesse ziekenhuisfarmacie wettelijk verplicht. Dit is nodig om de veiligheid van het gebruik van medicatie in klinieken en zorginstellingen te kunnen waarborgen. Medicatie is vaak een essentieel onderdeel van de geboden zorg en moet altijd op de juiste manier worden ingezet.

Om aan deze wettelijke verplichting te voldoen sluit elke kliniek of zorginstelling een contract af met een gevestigd apotheker. Het is de verantwoordelijkheid van een gevestigd apotheker om farmaceutisch toezicht te houden op de verstrekte medicatie, zodat de medicatie altijd op de juiste manier wordt voorgeschreven, opgeslagen en toegepast.

De gecertificeerde ziekenhuisapothekers van Lairesse Ziekenhuisfarmacie zorgen ervoor dat uw kliniek, ZBC, IMSZ of zorginstelling blijft voldoen aan alle eisen die gesteld worden door certificerende instanties en de Inspectie voor Jeugd en Gezondheid (IGJ). Richtlijnen en eisen vanuit deze organisatie worden door ons op pragmatische manier ingericht, zodat de regelgeving de werkzaamheden van voor uw zorgverleners niet in de weg komen te staan.

Bij Lairesse ziekhuisfarmacie begrijpen we als geen ander dat de druk op de zorgverleners alleen maar verder toeneemt. Niemand zit te wachten op allerlei extra verplichte handelingen of administratieve zaken. De ziekenhuisapothekers van Lairesse ziekenhuisfarmacie denken inhoudelijk met u mee, zorgen ervoor dat zorgpersoneel uw efficiënter ingezet kan worden en zien erop toe dat de huidige wet- en regelgeving voor medicatie op de juiste manier wordt nageleefd. Bij Lairesse ziekenhuisfarmacie staat het leveren van pragmatisch advies en kwalitatief hoogwaardige zorg centraal.

 • Voorkomen van medicatiefouten bij toediening. Het toedienen van medicatie in kliniek, ZBC, IMSZ of zorginstelling moet voldoen aan de regels en richtlijnen. De IGJ voert (onaangekondigde) auditbezoeken uit om dit te controleren. Met Lairesse ziekenhuisfarmacie als uw farmaceutisch toezichthouder hoeft zich geen zorgen te maken voor (onverwachte) inspectiebezoeken. 
 • Extra aandacht aan de juiste implementatie van de hernieuwde richtlijn “High risk-medicatie.” Deze richtlijn, die in november 2022 is ingevoerd, gaat verder dan alleen het klaarmaken en toedienen van parenterale medicatie. De richtlijn is ook leidend voor de juiste wijze van registratie. Lairesse Ziekenhuisfarmacie u helpen om alles op de juiste manier in te richten en zorgen dat u geen overbodige extra controles uitvoert. 
 • Voorkomen van fouten in de medicatieverificatie en overdracht. Om veilig medicatie te kunnen voorschrijven is het belangrijk om te weten wat het actuele medicijngebruik van een patiënt is. Dit gebeurt door middel van medicatieverificatie in lijn met de richtlijn “Overdracht van medicatiegegevens in de keten”. Lairesse ziekenhuisfarmacie kan uw organisatie helpen om dit proces goed in te richten, zodat u voldoet aan de richtlijn “Overdracht van medicatiegegevens in de keten” zodat de medicatie veiliger ingezet kan worden. 
 • Borgen van kwaliteit van de bereide geneesmiddelen. Het bereiden van geneesmiddelen moet van goede kwaliteit zijn, zoals spuiten voor intravitreale injecties. Lairesse ziekenhuisfarmacie adviseert u als farmaceutisch toezichthouder over de mogelijkheden, zodat u de juiste keuze kunt maken voor uw patiënten.

Onze diensten voor farmaceutische toezichthouding bestaan uit:

 • Een jaarlijkse (farmaceutische) audit op (iedere) locatie door een gecertificeerd Lead auditor QMS ISO 9001 (IRCA) ziekenhuisapotheker met bijbehorende terugkoppeling en rapportage. Deze rapportage kunt u gebruiken bij bezoeken van instanties zoals een IGJ of KIWA.
 • Oplossingen voor verbeterpunten voortkomend uit de audit(s).
 • De mogelijkheid voor het consulteren van een (ziekenhuis)apotheker waarbij u binnen 24 uur een antwoord ontvangt.
 • Het leveren van al uw medicatie. Wij bieden een logistieke dekking aan door heel Nederland.
 • Het leveren van postoperatieve medicatie op naam van de client.
 • Deelname aan de geneesmiddelen, antibiotica -en/of formularium commissie.
 • Scholing voor artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners.
 • Assisteren bij het implementeren van farmaceutische aspecten in het kwaliteitsmanagementsysteem.
 • Schrijven van farmaceutische protocollen en/of werkinstructie(s) die aansluiten bij uw kliniek.
 • Farmaceutische ondersteuning bij pre-operatieve screening.
 • Ondersteuning bij projectmatige zaken zoals bijvoorbeeld medicatieverificatie, high risk medicatie of VTGM handelingen.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.