Ons team


Marjan Terpstra

Marjan Terpstra is DGA van Lairesse Ziekenhuisfarmacie en apotheker specialist. Zij is Lairesse Ziekenhuisfarmacie voor de Instellingen voor Medisch Specialistische Zorg (IMSZ) gestart vanuit de Lairesse apotheek waar zij sinds 1995 directeur en eigenaar is.

Vanaf 2001 is Marjan Terpstra zich vanuit Lairesse apotheek gaan specialiseren in de anderhalfdelijnszorg bij de Instellingen voor Medisch specialistische Zorg (IMSZ). Met name op het gebied van de farmaceutische toezichthouding en de inrichting van de farmacie bij privéklinieken en zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) in Nederland. Haar jarenlange ervaring en kennis van de farmacie in de anderhalfdelijnszorg is uniek. Samenwerking met certificerende instanties zoals de Kiwa, ZKN, beleidsmakers bij de zorgverzekeraars en gespecialiseerde juristen behoren tot haar netwerk. Hierdoor kan haar expertise optimaal worden ingezet bij alle vraagstukken en implementaties ten behoeve van de farmacie bij de IMSZ in Nederland.

Marjan is één van de weinige vrouwelijke zorgondernemers in Nederland en DGA van Ovidius Pharma & Care waartoe Lairesse ziekenhuisfarmacie, Lairesse apotheek, Koninginne apotheek, Zuidas apotheek en Lairesse eHealth behoren.


Jacqueline van der Lingen – Borst

Jacqueline is sinds oktober 2019 werkzaam bij Lairesse Ziekenhuisfarmacie. Jacqueline studeerde Farmacie aan de Universiteit van Utrecht. Na het behalen van haar apothekersdiploma in 2012 begon zij als projectapotheker in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis (later Antonius Ziekenhuis). Haar interesse is altijd uitgegaan naar de ziekenhuisfarmacie en daarom is zij in 2015 begonnen met haar opleiding tot ziekenhuisapotheker in het HagaZiekenhuis gecombineerd met een uitwisselingsjaar naar het Leids Universitair Medisch Centrum. Tijdens haar opleiding heeft zij onderzoek gedaan naar de Direct werkende Orale Anticoagulantia en zich gedifferentieerd in de antistolling.

Haar aandachtsgebieden zijn antistolling, orthopedie en oogzorg. Daarnaast verzorgt zij graag scholingen voor artsen, verpleegkundigen, anesthesie medewerkers en OK assistenten. Zij is gecertificeerd Lead auditor QMS ISO 9001 (IRCA). Hierdoor is zij in staat is om kwalitatief goede externe audits uit te voeren en gedegen en praktische adviezen te geven over het opstellen en onderhouden van een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem.


Wieske Geerts

Wieske heeft 20 jaar ervaring in de ziekenhuisfarmacie zowel in de klinische als in de poliklinische setting. Zij implementeerde ziekenhuisbrede trajecten op gebied van Medicatieveiligheid (EVS, Medicatieoverdracht & Medicatieverificatie) en Specialistische Farmaceutische Patiëntenzorg ( Medicatiemanagement & Patiëntgebonden Logistiek). Het verbeteren van de medicatieoverdracht tussen iedere schakel in de medicatieketen heeft altijd haar interesse gehad. De korte lijnen en de samenwerking met veel verschillende specialisten, verpleegkundigen en andere disciplines en de onderlinge dynamiek en veelzijdigheid hebben haar doen besluiten haar blik te verbreden en zich verder te gaan verdiepen in de anderhalfdelijnszorg, het zorgveld van Lairesse. Sinds april 2019 is Wieske werkzaam bij Lairesse ziekenhuisfarmacie.

Haar aandachtsgebieden zijn het vertalen van specifieke farmaceutische vraagstukken van klinieken in toepasbare zorg, het afstemmen op de wensen van de kliniek in relatie tot de wet en regelgeving, het initiëren en begeleiden van projecten, het bijdragen aan geneesmiddelcommissies, acquisitie en klantcontact. Zij is gecertificeerd Lead auditor QMS ISO 9001 (IRCA).


Daan Jansen

Daan is na afronding van zijn studie farmacie aan de Universiteit Utrecht in 2007 begonnen als openbaar apotheker bij de Lairesse apotheek. Na het doorlopen van zijn registratie tot openbaar apotheker heeft hij een in Amsterdam als poliklinische apotheker gewerkt. In 2017 is Daan weer teruggekeerd bij Lairesse. Hij is operationeel verantwoordelijk voor het gehele aanbod van farmaceutische dienstverlening van Ovidius Pharma & Care, waartoe Lairesse ziekenhuisfarmacie, Lairesse apotheek, Koninginne apotheek, Zuidas apotheek en Lairesse eHealth behoren. Daan is sinds 2008 actief betrokken bij initiatieven gericht op het digitaal uitwisselen van medicatiegegevens. Tevens heeft hij door de jaren heen ervaring opgedaan in start-ups gericht op het digitaliseren van (farmaceutische)zorg, waar hij nog steeds intensief bij betrokken is.

Zijn aandachtsgebieden zijn IT, digitale gegevens uitwisseling, zorg op afstand en proces optimalisatie binnen de eerste en tweedelijnszorg.