Ons team


Marjan Terpstra - DGA/eigenaar - Team Lairesse Ziekenhuisfarmacie

Marjan Terpstra

Ervaren apotheker en specialist in ziekenhuisfarmacie

Marjan Terpstra is één van de drijvende krachten achter het team van Lairesse Ziekenhuisfarmacie. Als gediplomeerd apotheker en DGA heeft ze een brede kennis en ervaring in de farmacie. Marjans focus ligt op ziekenhuisapotheken en de anderhalfdelijnszorg.

Meer dan 25 jaar ervaring

Sinds 1995 is Marjan directeur en eigenaar van Lairesse Apotheek. Daarna breidde ze in 2001 haar expertise uit naar de anderhalfdelijnszorg bij instellingen voor medisch specialistische zorg (IMSZ). Hierbij richt ze zich met name op farmaceutische toezichthouding en de inrichting van apotheken in privéklinieken en zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) door heel Nederland.

Unieke kennis en een sterk netwerk

Marjan’s jarenlange ervaring en diepgaande kennis van de farmacie in de anderhalfdelijnszorg zijn uniek. Ze werkt nauw samen met diverse certificerende organisaties, waaronder Kiwa, ZKN, zorgverzekeraars en gespecialiseerde juristen. Dit uitgebreide netwerk stelt haar in staat om haar farmaceutische expertise op complexe vraagstukken op te pakken en passende oplossingen te implementeren rondom farmacie binnen de IMSZ in Nederland.

Vrouwelijke zorgondernemer en visionair

Naast haar werk bij Lairesse Ziekenhuisfarmacie is Marjan ook DGA van Ovidius Pharma & Care. Deze holding omvat naast Lairesse Ziekenhuisfarmacie ook Lairesse Apotheek, Koninginne Apotheek, Zuidas Apotheek en Ovidius Pharmaceutische groothandel. Marjan is één van de weinige vrouwelijke zorgondernemers in Nederland. Ze zet zich met hart en ziel in om de farmaceutische zorg in Nederland te optimaliseren.


Daan Jansen - mede-eigenaar - Team  Lairesse Ziekenhuisfarmacie

Daan Jansen

Gedreven apotheker met passie voor digitale zorg

Daan Jansen is mede-eigenaar van Ovidius Pharma & Care en een gedreven apotheker met meer dan 15 jaar ervaring in de farmacie. Na zijn studie farmacie aan de Universiteit Utrecht in 2007 begon hij als openbaar apotheker bij het team van de Lairesse apotheek. Na het doorlopen van zijn registratie tot openbaar apotheker bij de Lairesse apotheek heeft hij ervaring opgedaan als poliklinisch apotheker en ondernemer, om in 2017 weer terug te keren op het oude nest binnen team-Lairesse Ziekenhuisfarmacie.

Operationeel verantwoordelijke Ovidius Pharma & Care

Daan is operationeel verantwoordelijk voor het gehele aanbod van farmaceutische dienstverlening van Ovidius Pharma & Care. Onder deze organisatie vallen Lairesse Ziekenhuisfarmacie, Lairesse apotheek, Koninginne apotheek, Zuidas apotheek en Lairesse eHealth en Ovidius Pharmaceutische Groothandel. 

Digitale zorgpionier

Daan is al sinds 2008 actief betrokken bij initiatieven gericht op het digitaal uitwisselen van medicatiegegevens. Hij heeft daarnaast ervaring opgedaan in start-ups, gericht op het digitaliseren van (farmaceutische) zorg. Hij is daar nog steeds intensief bij betrokken.

Aandachtsgebieden

Verandering in de zorg gaan langzaam. Maar Daan heeft nog steeds de overtuiging dat veel bestaande processen kwalitatief beter, efficiënter en klantvriendelijker kunnen worden ingericht. Zijn affiniteit met IT en digitale innovaties in de zorg en interesse om processen te optimaliseren, wil hij laten samenkomen om het bovenstaande te realiseren. Daan heeft de leiding over de groothandelsactiviteiten, waar hij verantwoordelijk is voor de sales activiteiten en logistieke organisatie van de Ovidius Pharmaceutische Groothandel. 


Jacqueline van der Lingen – Borst - Team  Lairesse Ziekenhuisfarmacie

Jacqueline van der Lingen – Borst

Jacqueline van der Lingen is sinds oktober 2019 een waardevolle toevoeging aan het team van Lairesse Ziekenhuisfarmacie. Met haar brede kennis en ervaring in de ziekenhuisfarmacie is ze een expert waar u op kunt rekenen. Bij Lairesse Ziekenhuisfarmacie ligt haar focus op antistolling, orthopedie en oogzorg.

Van projectapotheker naar ziekenhuisfarmacie

Jacqueline behaalde haar apothekersdiploma in 2012 aan de Universiteit Utrecht en ging aan de slag als projectapotheker in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis (later Antonius Ziekenhuis). Door haar interesse in de ziekenhuisfarmacie startte ze daarna in 2015 met de opleiding tot ziekenhuisapotheker bij Apotheek Haagse Ziekenhuizen met een uitwisselingsjaar naar het Leids Universitair Medisch Centrum. Tijdens deze opleiding deed ze onderzoek naar Direct werkende Orale Anticoagulantia (DOAC’s) en specialiseerde zich in antistolling.

Ervaring en expertise in de praktijk

Na haar opleiding is ze direct aan de slag gegaan bij Lairesse Ziekenhuis Farmacie, waarbij ze haar kennis en vaardigheden in de praktijk voorzet. Binnen het team van Lairesse Ziekenhuisfarmacie ligt haar focus op antistolling, orthopedie en oogzorg. Daarnaast heeft ze meegeholpen met het opzetten van de farmaceutische groothandel Ovidius Pharmaceutische Groothandel (OPG) waar ze nu mede werkzaam is als Responsible Person.

Delen van kennis en vaardigheden

Jacqueline deelt haar farmaceutische kennis en vaardigheden graag. Ze verzorgt regelmatig scholingen voor artsen, verpleegkundigen, anesthesiemedewerkers en OK-assistenten.

Gecertificeerd Lead auditor

Jacqueline is ook gecertificeerd Lead auditor QMS ISO 9001 (IRCA). Ze is bevoegd om kwaliteitsaudits uit te voeren en gedegen en praktische adviezen te geven over het opstellen en onderhouden van een goed functionerend farmaceutisch kwaliteitsmanagementsysteem.


Wieske Geerts - Team  Lairesse Ziekenhuisfarmacie

Wieske Geerts

Wieske Geerts is al 20 jaar werkzaam in de ziekenhuisfarmacie in zowel klinische als poliklinische setting. In haar loopbaan heeft ze ziekenhuisbreed trajecten geïmplementeerd op het gebied van medicatieveiligheid (EVS, Medicatieoverdracht & Medicatieverificatie) en specialistische farmaceutische patiëntenzorg (Medicatiemanagement & Patiëntgebonden Logistiek). Sinds april 2019 zet Wieske haar expertise in bij Lairesse Ziekenhuisfarmacie.

Verbreding naar anderhalfdelijnszorg

Het verbeteren van de medicatieoverdracht tussen alle schakels in de medicatieketen heeft altijd al haar interesse gehad in. Wieske is zich verder te gaan verdiepen in de anderhalfdelijnszorg als gevolg van de korte lijnen en samenwerking met veel verschillende specialisten, verpleegkundigen en andere disciplines en de daarbij horende onderlinge dynamiek en veelzijdigheid. 

Expertise en aandachtsgebieden

Wieske is gespecialiseerd in het vertalen van complexe farmaceutische vraagstukken van klinieken naar praktische oplossingen in de dagelijkse farmaceutische zorg. Ze ondersteunt klinieken met het afstemmen van hun wensen in relatie tot de invoering van wet- en regelgeving, het initiëren en begeleiden van projecten, het bijdragen aan geneesmiddelcommissies, acquisitie en klantcontact.

Gecertificeerd Lead auditor

Ook is Wieske gecertificeerd Lead auditor QMS ISO 9001 (IRCA).