Cosmetische praktijken en klinieken

Cosmetische praktijken en klinieken

Cosmetische geneeskunde is sinds 2019 een erkend geneeskundig profiel. De titel ‘cosmetisch arts KNMG‘ is daarmee een beschermde titel geworden. Sinds deze erkenning is de cosmetische geneeskunde naar een hoger niveau getild. Dit betekent ook dat een cosmetische kliniek aan de daarbij behorende kwaliteitsstandaarden moet voldoen, waaronder een samenwerking met een apotheek voor de inrichting van farmacie.

Basisset Veilige Zorg Medicatie

Daarnaast dienen alle processen rondom medicatie opgenomen te worden in het kwaliteitshandboek welke onderdeel is van het Kwaliteits Management Systeem (KMS). Hiervoor heeft Lairesse ziekenhuisfarmacie speciaal de ‘Basisset Veilige Zorg Medicatie’ (BVZM) ontwikkeld. De BVZM bevat alle kwaliteitsdocumenten die betrekking hebben op medicatieprocessen. Deze kwaliteitsdocumenten kunnen in het eigen kwaliteitshandboek worden opgenomen, zodat u altijd verzekerd bent van de juiste farmaceutische werkwijze.

Altijd up-to-date met regelgeving en kwaliteitsnormen

Wij onderhouden korte lijnen met verschillende certificerende en inspecterende instanties zodat wij te allen tijde weten op welke kwaliteitsnormen er getoetst kan worden. Daarnaast houden wij actief contact met de NVCG, de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de zorgverzekeraars en instanties die toetsen op de kwaliteitsnormen rondom medicatie.

Onze dienstverlening voor cosmetische klinieken

Onze farmaceutische dienstverlening voor de cosmetische kliniek bestaat uit:

 • Kwaliteit:
  • Jaarlijkse (farmaceutische) audit op (iedere) locatie door een gecertificeerd Lead auditor QMS ISO 9001 (IRCA) ziekenhuisapotheker met bijbehorende terugkoppeling en rapportage. Deze rapportage kunt u gebruiken bij bezoeken van instanties zoals een IGJ of KIWA.
  • Oplossingen aandragen voor verbeterpunten voortkomend uit de audit(s).
  • Basis set Veilige Zorg Medicatie (BVZM). De BVZM bevat kwaliteitsdocumenten betreffende medicatieprocessen die in het eigen kwaliteitshandboek kunnen worden opgenomen. Bijvoorbeeld het voor toediening gereed maken (VTGM) van botulinetoxine A.
 • Leveren medicatie en medische hulpmiddelen:
 • Farmaceutische inhoudelijke ondersteuning.
  • Een oplossing voor het implementeren van een elektronisch voorschrijfsysteem (EVS).
  • De mogelijkheid voor het laagdrempelig consulteren van een (ziekenhuis)apotheker waarbij u binnen 24 uur een antwoord ontvangt.
  • Scholing voor artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners.
  • Advies en begeleiding bij het implementeren van farmaceutische aspecten in het kwaliteitsmanagementsysteem.

Lairesse ziekenhuisfarmacie levert uitsluitend zorg op maat. Mocht uw gewenste dienst er niet tussen staan, dan gaan wij graag met u in gesprek om hier een oplossing voor te vinden.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contactformulier