Zelfstandige behandelcentra en oogklinieken

Alle klinieken die kortdurende zorg verlenen, verzekerd of onverzekerd kunnen  bij ons terecht. Wij hebben veel ervaring met specialismen zoals de orthopedie, oogheelkunde, dermatologie, bariatrie, plastische chirurgie, neurologie, gynaecologie en cardiologie. Door korte lijnen te onderhouden en met gerichte aandacht samen te werken komen we tot op maat gesneden oplossingen zowel in kleinere klinieken met één behandelkamer als in klinieken met ziekenhuis verplaatste zorg en volledig ingerichte operatiekamers. Lairesse ziekenhuisfarmacie ziet er tezamen met de kliniek op toe dat de huidige wet en regelgeving rondom medicatie zoals: de geneesmiddelenwet, de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) en de veldnorm ‘Veilige principes’ in de medicatieketen op de juiste wijze worden geïmplementeerd in uw kliniek. Wij onderhouden korte lijnen met verschillende certificerende en inspecterende instanties zodat wij te allen tijde weten op welke kwaliteitsnormen er getoetst kan worden.

Onze expertise op het gebied van farmaceutische toezichthouding, medicatiemanagement en het leveren van medicatie is buitengewoon groot. Gezien Lairesse ziekenhuisfarmacie uitsluitend zorg op maat levert gaan wij graag met u in gesprek om uw wensen in kaart te brengen. Op basis van uw wensen stellen wij een persoonlijke plan op welke wij graag uitrollen in uw organisatie.

Tevens zijn wij een sponsor van ZKN. Ook op deze manier leveren we een bescheiden bijdrage om de kwaliteit van de geleverde zorg te waarborgen, in combinatie met uitstekende service en nazorg. 

Bent u geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contactformulier