Medicatieveiligheid

Medicatie verificatie

Veilig voorschrijven en toedienen van medicatie begint bij een goed overzicht van het medicatiegebruik van de client. Dit lijkt logisch, maar de ervaring leert dat het nog niet eenvoudig is dit overzicht juist te krijgen. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat een goede medicatie verificatie bestaat uit drie componenten:

  • Opvragen actueel overzicht van de apotheek.
  • LSP raadplegen.
  • Het geheel aan informatie in persoonlijk gesprek doornemen met de client.

Dit kost echter veel tijd en past vaak niet in de beperkte consulttijd in de aanloop naar een behandeling. Daarom bieden wij klinieken de oplossing. Wij kunnen op afstand de medicatie verificatie van u overnemen, en zorgen tevens voor een juiste registratie in het systeem, waardoor de overdracht naar andere zorgverleners goed geregeld is.

Nieuwsgierig, neem contact met ons op om te bespreken hoe we dit voor uw kliniek kunnen organiseren.

Elektronisch voorschrijfsysteem

Naast dossier vorming in een elektronisch patiënten/cliënten dossier (EPD/ECD) is er steeds meer aandacht voor elektronisch voorschrijven en elektronische toedienregistratie in zowel de intramurale als extramurale zorg. Het gebruik hiervan maakt de informatie overdracht in de keten makkelijker en het gebruik en toediening van medicatie veiliger. Ook voldoet u hiermee aan de meest stringente richtlijnen omtrent medicatieveiligheid.  

Wij hebben met een selectie van EPD leveranciers afspraken gemaakt over basisinstellingen en praktische ondersteuning bij de inrichting en implementatie van deze pakketten.

Interesse? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Documenten voor het kwaliteitshandboek

De processen rondom medicatie dienen opgenomen te worden in het kwaliteitshandboek welke onderdeel is van het Kwaliteits Management Systeem (KMS). Hiervoor heeft Lairesse ziekenhuisfarmacie speciaal de ‘Basisset Veilige Zorg Medicatie’ (BVZM) ontwikkeld. Deze BVZM bevat alle kwaliteitsdocumenten betreffende medicatieprocessen die in het eigen kwaliteitshandboek kunnen worden opgenomen zodat u altijd verzekerd bent van de juiste werkwijze volgens de laatste wet -en regelgeving. Onze BVZM documenten worden regelmatig aangepast naar aanleiding van wijzigingen in de wet -en regelgeving of richtlijnen. Zodra er een update heeft plaatsgevonden wordt u daarvan op de hoogte gesteld en krijgt u de nieuwe versie toegestuurd. Mochten de BVZM documenten niet geheel aansluiten bij uw kliniek dan kunnen wij deze uiteraard voor u personaliseren.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.