Farmaceutische toezichthouding

Iedere kliniek die geneesmiddelen op voorraad heeft liggen is wettelijk verplicht een samenwerking aan te gaan met een apotheek.  De kliniek is samen met de apotheker verantwoordelijk voor goede farmaceutische zorg. Lairesse ziekenhuisfarmacie beschikt over een vast team van ziekenhuisapothekers (gecertificeerd Lead auditor QMS ISO 9001) dat gespecialiseerd is in de farmaceutische dienstverlening in zorginstellingen, zelfstandige behandelcentra en andere klinieken. Onze ziekenhuisapothekers denken met u mee en zien er op toe dat de huidige wet en regelgeving rondom medicatie zoals: de geneesmiddelenwet, de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) en de veldnorm ‘Veilige principes’ in de medicatieketen op de juiste wijze wordt nageleefd. Hierdoor voldoet u aan alle eisen gesteld door certificerende instanties en de Inspectie voor Jeugd en Gezondheid (IGJ).

Wat kunnen wij u bieden?

 • Een jaarlijkse (farmaceutische) audit op (iedere) locatie door een gecertificeerd Lead auditor QMS ISO 9001 (IRCA) ziekenhuisapotheker met bijbehorende terugkoppeling en rapportage. Deze rapportage kunt u gebruiken bij bezoeken van instanties zoals een IGJ of KIWA.
 • Oplossingen voor verbeterpunten voortkomend uit de audit(s).
 • De mogelijkheid voor het consulteren van een (ziekenhuis)apotheker waarbij u binnen 24 uur een antwoord ontvangt.
 • Het leveren van al uw medicatie. Wij bieden een logistieke dekking aan door heel Nederland.
 • Het leveren van postoperatieve medicatie op naam van de client.
 • Deelname aan de geneesmiddelen, antibiotica -en/of formularium commissie.
 • Scholing voor artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners.
 • Assisteren bij het implementeren van farmaceutische aspecten in het kwaliteitsmanagementsysteem.
 • Schrijven van farmaceutische protocollen en/of werkinstructie(s) die aansluiten bij uw kliniek.
 • Farmaceutische ondersteuning bij pre-operatieve screening.
 • Ondersteuning bij projectmatige zaken zoals bijvoorbeeld medicatieverificatie, high risk medicatie of VTGM handelingen.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.