Client bij een aangesloten kliniek

Lairesse ziekenhuisfarmacie: medicatie voor client bij een aangesloten kliniek.

Lairesse ziekenhuisapotheek verzorgt de levering van een groot aantal zelfstandige behandelcentra (ZBC’s), instelling voor medisch specialistische zorg (IMSZ’s), zorginstellingen en (cosmetische) klinieken. Bent u een client bij een aangesloten kliniek of instellingen, dan verzorgen wij de medicijnverstrekking voor, tijdens en na uw behandeling.

Wat betekent dit voor u?

  • De Lairesse apotheek verzorgt de medicatie die u heeft ontvangen van de kliniek. De medicatie wordt door ons klaargezet, gecontroleerd en afgeleverd aan de kliniek waar u uw behandeling ondergaat. Na uw behandeling zal daar door getrainde medewerkers de medicatie aan u worden overhandigd. Zij zullen u alle benodigde informatie meegeven.
  • Onze apotheek controleert voordat de medicatie wordt verstrekt of de verstrekte medicatie goed samen gaat met andere medicatie die u gebruikt. U bent dus verzekerd van het juiste geneesmiddel, in de juiste dosering. U kunt er zeker van zijn dat het veilig te combineren is met andere met uw andere (chronische) medicatie.
  • Op verzoek van de kliniek nemen wij de taak over om de gebruikte medicatie goed uiteen te zetten en juist registreren in het dossier van de arts. In dit geval nemen wij hiervoor telefonisch contact met u op. U bent hierover door de kliniek geïnformeerd.
  • De medicatiegegevens worden gedeeld via het Landelijk Schakel Punt (LSP), zodat uw thuisapotheek altijd beschikt over al uw medicatiegegevens. Dit gebeurt altijd met uw toestemming. Heeft u hier bezwaar tegen? Dan kunt u dit bij ons aangeven en zullen we uw gegevens niet delen via het LSP. U kunt dit zelf regelen via de website www.volgjezorg.nl.
  • Heeft u toch nog vragen over de geleverde medicatie? U kunt altijd contact met ons opnemen over de door ons geleverde medicatie.
  • Wij declareren de afgeleverde medicatie bij uw zorgverzekeraar.

Meer weten over de Lairesse apotheek? Klik hier.


Contactformulier