Cosmetische praktijken en klinieken

Sinds de erkenning van de beschermde titel cosmetisch arts KNMG is de cosmetische geneeskunde naar een hoger niveau getild. Tegelijkertijd betekent dit ook dat de cosmetische kliniek aan de daarbij behorende kwaliteitsstandaarden moet voldoen waaronder een samenwerking met een apotheek voor de inrichting van de farmacie in uw kliniek. Daarnaast dienen de processen rondom medicatie opgenomen te  worden in het kwaliteitshandboek welke onderdeel is van het Kwaliteits Management Systeem (KMS). Hiervoor heeft Lairesse ziekenhuisfarmacie speciaal de ‘Basisset Veilige Zorg Medicatie’ (BVZM) ontwikkeld. De BVZM bevat kwaliteitsdocumenten betreffende medicatieprocessen die in het eigen kwaliteitshandboek kunnen worden opgenomen zodat u altijd verzekerd bent van de juiste werkwijze.

Wij onderhouden korte lijnen met verschillende certificerende en inspecterende instanties zodat wij te allen tijde weten op welke kwaliteitsnormen er getoetst kan worden. Daarnaast houden wij actief contact met de NVCG, de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de zorgverzekeraars en instanties die toetsen op de kwaliteitsnormen rondom medicatie.

Onze farmaceutische dienstverlening voor de cosmetische kliniek bestaat uit:

 • Kwaliteit:
  • Jaarlijkse (farmaceutische) audit op (iedere) locatie door een gecertificeerd Lead auditor QMS ISO 9001 (IRCA) ziekenhuisapotheker met bijbehorende terugkoppeling en rapportage. Deze rapportage kunt u gebruiken bij bezoeken van instanties zoals een IGJ of KIWA.
  • Oplossingen aandragen voor verbeterpunten voortkomend uit de audit(s).
  • Basis set Veilige Zorg Medicatie (BVZM). De BVZM bevat kwaliteitsdocumenten betreffende medicatieprocessen die in het eigen kwaliteitshandboek kunnen worden opgenomen. Bijvoorbeeld het voor toediening gereed maken (VTGM) van botulinetoxine A.
 • Leveren medicatie en medische hulpmiddelen:
  • Het leveren van medicatie tegen zeer scherpe tarieven.
  • Logistieke dekking door heel Nederland.
 • Farmaceutische inhoudelijke ondersteuning.
  • Een oplossing voor het implementeren van een elektronisch voorschrijfsysteem (EVS).
  • De mogelijkheid voor het laagdrempelig consulteren van een (ziekenhuis)apotheker waarbij u binnen 24 uur een antwoord ontvangt.
  • Scholing voor artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners.
  • Advies en begeleiding bij het implementeren van farmaceutische aspecten in het kwaliteitsmanagementsysteem.

Lairesse ziekenhuisfarmacie levert uitsluitend zorg op maat. Mocht uw gewenste dienst er niet tussen staan dan gaan wij graag met u in gesprek om hier een oplossing voor te vinden.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contactformulier